ZONAIOGA

Normativa d’usuari

Silenci

Als espais comuns, saleta d’estar, vestidors i passadissos s’ha de parlar amb veu baixa.
A dintre la sala de pràctica s’ha d’estar en silenci, ja que és un espai d’interiorització personal i és prioritari respectar aquest ambient. Durant la classe no es pot parlar.

Material

Cal portar el yoga mat propi (estoreta adequada per a la pràctica de ioga).
Si vens a provar una classe, no tens yoga mat o te l’has deixat, el pots llogar a recepció (1€).
Neteja per desinfectar el yoga mat després de la classe.
Es recomanable, especialment si sues, portar una tovallola per eixugar-te.
T’agraïm que en finalitzar la classe tornis a deixar el material ordenat i ben endreçat al seu lloc.

Reserva de Classes

Es recomana reservar totes les classes, tant les presencials com les online en directe.
El registre s’obre 7 dies abans de la classe.
Si has arribat al teu límit de classes mensuals, el sistema no deixa fer reserves.
Si s’ha caducat el teu abonament, el sistema no deixa fer reserves.
Pots anul·lar o canviar l’hora de la teva reserva des del perfil d’usuari, ja sigui a l’App o a la pàgina web, a l’apartat «Horaris». No deleguis aquesta tasca.
Fins 3 hores abans de la classe podràs cancel·lar, després ja no.
Important: les reserves comptabilitzen com a classe assistida.

Accés

L’escola és un espai lliure de sabates. Caldrà deixar les sabates al sabater habilitat a la sala d’espera, un cop passada la recepció.
Anticipa l’arribada a l’escola per tenir temps a canviar-te i que puguem començar tots alhora. També per compartir amb els teus companys o si necessites preguntar o comentar alguna cosa.
Entra a la sala amb silenci, agafa el material que necessitis i deixa’l a terra amb cura i sense llençar-lo. Espera que la classe comenci en el teu yoga mat.
Cal ser puntual. Si arribes tard a classe, espera que la dinàmica que s’estigui fent s’acabi i entra sigil·losament i de forma calmada o fins que el/la professor/a t’indiqui que ja pots entrar. Entra sigil·losament, respectant l’espai de silenci.
No es pot accedir a la sala amb bosses, mòbils, ampolles, aliments ni cap altre material personal. Utilitza els vestidors.
Les classes dirigides es realitzen tot l’any a excepció dels dies festius oficials i de les reduccions horàries en els períodes d’estiu.
Determinades classes tenen aforament limitat. Informa’t a recepció.
Es recomana venir amb l’estómac buit. Mínim 2hrs abans no haver menjat res.
Es recomana no prendre aigua durant la pràctica.
Comentar abans de la classe si tens alguna malaltia, afecció, lesió o molèstia.
No et posis perfums abans de la classe, per a algunes persones és molt molest respirar profund amb olors fortes a prop.

Quotes Domiciliades

Excepte en la quota il·limitada, la resta de quotes mensuals tenen un nombre de classes al mes. Això vol dir que les pots fer quan vulguis i com vulguis, tenint en compte estils i nivells. Si no s’assisteix al nombre total de classes escollides, en cap concepte es podran recuperar fora del mes.
Flexibilitat horària: accés a qualsevol horari i grup de classes. Es pot anar variant d’estil i horari sense avisar.
No es poden acumular classes d’un mes pel següent.

Abonaments

Els abonaments tenen una caducitat limitada. Un cop ha caducat, el sistema no deixa fer reserves i no es podran estendre.
Només en cas d’accident o lesió, es posarà en pausa l’abonament fins a la plena recuperació. S’haurà d’aportar documentació mèdica.

ZONAIOGA

Normativa de pagaments

Pagament al Centre

El primer pagament de la matrícula i la primera quota és en efectiu o targeta al centre i la resta de mensualitats per domiciliació bancària.
Si t’inscrius i el mes ja ha començat, es farà la part proporcional dels dies que resten del mes.
La quota es paga mensualment.
La no assistència no eximeix del pagament.
Els abonaments, classes soltes o pack’s es poden adquirir des de la pàgina web o a la recepció del centre i es podran pagar en efectiu o targeta.

Domiciliació Bancària

Els rebuts per domiciliació bancària es giraran entre l’1 el 3 de cada mes. Només domiciliem les quotes mensuals.

Matrícula

Cal pagar la matrícula per inscriure’t al centre i per accedir a qualsevol de les quotes mensuals. La matrícula només es paga una vegada, no és anual.
La matrícula es paga en efectiu o targeta al centre amb la primera quota.
Només en cas de donar-se de baixa i reinscriure’s si s’haurà de tornar a abonar la matrícula.
Per a la compra d’abonaments o classes aïllades no s’ha de pagar matrícula.

Canvi de Quota

Per canvis de quota, cal avisar per correu electrònic a info@zonaioga.com o per WhatsApp al 693065878 abans del 24 del mes anterior. Si no s’avisa abans d’aquesta data, la quota es programarà i passarà pel banc.
Un rebut retornat tindrà un recàrrec de 6€.
Les normes són iguals per tothom, sense excepcions.

Baixa

La baixa cal notificar-la abans del dia 24 del mes anterior a la baixa, en cas contrari es passarà la quota corresponent.

Tràmits Administratius

En el moment de la inscripció cal facilitar el DNI i les dades bancàries (IBAN) en la modalitat de quota socis domiciliada.
L’import de la quota d’inscripció i la matrícula s’abonaran a recepció per tramitar l’alta. Els següents pagaments es domiciliaran a l’entitat bancària facilitada.
El soci podrà canviar de modalitat mensual sempre que ho vulgui, notificant-ho a recepció, per correu electrònic a info@zonaioga.com o per WhatsApp al 693065878 abans del dia 24 del mes en curs. Els canvis rebuts amb posterioritat a aquesta data s’aplicaran durant el mes següent.

Quan un soci/a desitgi tramitar la baixa definitiva ho haurà de comunicar per escrit a info@zonaioga.com o via WhatsApp. Per recuperar la condició de soci/a, s’haurà d’abonar novament la matrícula.

En cas de rebuts retornats o impagats hi haurà un recàrrec de 6€.

ZONAIOGA

Normativa Anti-Covid

És obligatori l’ús de la mascareta en els espais comuns. Dintre de la sala, un cop estàs dintre del teu yoga mat i mentre es du a terme l’activitat pots treure-te-la.
Cal desinfectar-se les mans amb el gel en entrar a l’escola i rentar-se les mans abans d’entrar a la sala.
Si pots, vine canviat/da de casa.
Porta mitjons per caminar en els espais comuns lliures de sabates.
Per raons d’higiene és obligatori portar yoga mat personal a totes les classes.
Un cop acabada la pràctica s’ha de netejar amb l’esprai el material de l’escola que s’hagi utilitzat. Dintre la sala trobaràs paper i líquid desinfectant.
El procediment correcte de neteja és ruixar el producte al paper i netejar l’accessori utilitzat, a excepció de les mantes i bolsters.
Si et trobes malament o tens algun símptoma associat a la COVID-19, si us plau queda’t a casa.
Mentre duri l’aforament limitat, cal fer reserva de totes les classes.

T’ANIMES?

vull fer una classe

reservar una classe